Blog theme: consulting - Vacatures en werkbegeleiding

« Terug Start

Adviesbureau inschakelen voor een omgevingsvergunning

Gepost op

Een omgevingsvergunning aanvragen

In Nederland is het zo geregeld dat als je als particulier of als onderneming wilt bouwen of slopen, je een vergunning bij je gemeente aan moet vragen. Een dergelijke vergunning noemen we een omgevingsvergunning. Deze vergunning dient aangevraagd te worden, omdat je omgeving eventueel hinder kan ondervinden van de bouw- of sloopwerken. De omgevingsvergunning werd in 2010 in Nederland ingevoerd en verving diverse woon- ruimte- en milieuvergunningen. De omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden, afhankelijk waar je wilt bouwen of slopen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, provinciale staten of een minister.

Enkele zaken waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden

Bouwen, verbouwen of renoveren

Ga je als particulier je woning verbouwen of renoveren, dan dien je de vergunning bij je gemeente aan te vragen. Dit geldt niet voor een kleine aanbouw van bepaalde afmetingen aan het hoofdgebouw, dakkapellen, zonnepanelen of erfafscheidingen. Dit mag je bouwen zonder vergunning. Ga je als ondernemer woningen of kantoorgebouwen bouwen van meer dan 100 m²? Dan dien je ook een milieuprestatieberekening van het te bouwen gebouw aan de vergunning toe te voegen.

Slopen

Ga je slopen, waarbij er meer dan 10 m³ sloopafval vrij gaat komen, dan hoef je niet direct een omgevingsvergunning aan te vragen, maar moet je een sloopmelding doen. De omgevingsvergunning is wel weer nodig als je een monumentaal pand gaat slopen.

Werkzaamheden in een cultuurhistorisch of landschappelijk gebied

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanleggen van paden en wegen of een grond afgraven. Als deze omgeving niet op gemeentelijke grond staat, dien je de vergunning bij provinciale staten aan te vragen.

Alarm installeren aan een bedrijfspand

Ondernemers die hun bedrijfspand willen voorzien van een alarmsysteem, kunnen dit niet zomaar doen. Ook hiervoor dient een vergunning aangevraagd te worden. Gebouw brandveilig maken Voor bepaalde gebouwen voor een verblijf van meer dan 50 personen, zoals scholen, kantoren of restaurant is een gebruiksmelding voldoende. Als het gebouw gebruikt wordt voor nachtopvang van bijvoorbeeld kinderen onder de 12 jaar of gehandicapten, moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Bomen kappen

Voor het kappen, verplaatsen of snoeien van bomen op gemeentegrond kan in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit is niet in alle gemeenten het geval.

Inrit of uitrit

Voor het aanleggen van een in- of uitrit van je woning of bedrijfspand en deze aansluiten op de openbare weg kan alleen als je een omgevingsvergunning aanvraagt. Is het een provinciale weg, dan moet je dit aanvragen bij provinciale staten.

Plaatsing tijdelijk obstakel op de openbare weg

Voor wanneer je een gedeelte van de weg nodig hebt voor bijvoorbeeld een hijskraan, container of een bouwkeet, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. 

Voor meer informatie spreek met WDAdvising BV.


Delen