Blog theme: consulting - Vacatures en werkbegeleiding

« Terug Start

De aanvraag van een vergunning

Gepost op

Als je in Nederland van plan bent om te gaan verbouwen, kan het in bepaalde gevallen nodig zijn om een vergunning aan te vragen voor jouw verbouwing of project. Dat geldt voor bepaalde verbouwingen die je particulier uitvoert, maar zeker ook voor bedrijfsmatige verbouwingen, renovaties of uitbreidingen. Maar wanneer is het aanvragen van een bouwvergunning nu eigenlijk verplicht in Nederland? En hoe kun je de vergunningaanvraag het beste aanpakken?

Wanneer is de aanvraag van een vergunning vereist? 

Als je bepaalde soorten sloopwerkzaamheden wilt uitvoeren of jouw woning of bedrijf wilt verbouwen dan wel uitbreiden, is de aanvraag van een vergunning onvermijdelijk. Het soort vergunning dat je nodig hebt bij bepaalde typen sloopactiviteiten of renovaties/verbouwingen valt onder de categorie Omgevingsvergunning. Een Omgevingsvergunning is een vergunning die al dan niet door de gemeente wordt verstrekt voor inwoners die van plan zijn om een verbouwing of sloopwerkzaamheid te realiseren. In diverse situaties is het verplicht om een Omgevingsvergunning aan te vragen bij jouw gemeente, of je nu een particulier bent of een ondernemer. Zo is het aanvragen van een vergunning verplicht bij het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Een dakkapel van beperkt formaat aan de achterzijde is niet vergunningsplichtig. Voor de aanbouw van een kantoorruimte, een extra stal of een grote uitbouw bij een bedrijf is het eveneens verplicht om een Omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Wil je zelf een bepaald oppervlakte dak slopen, zit er asbest in het dakoppervlak én is deze groter dan 35 m2? Dan heb je sowieso een Omgevingsvergunning nodig.
En zo zijn er nog tal van situaties waarin de overheid kan eisen dat je een vergunning aanvraag doet. Denk verder bijvoorbeeld aan het kappen van bomen, bouwklussen of sloopklussen die plaatsvinden in natuurgebieden en aan de verbouwing of renovatie van Rijksmonumenten, gebieden met een landschappelijke waarde en bedrijfspanden die in of nabij een woonwijk gesitueerd zijn.

Soorten vergunningen 

Vroeger waren er in Nederland uiteenlopende soorten vergunning, als bouwvergunningen, sloopvergunningen en vergunningen voor asbestverwijdering. Tegenwoordig vallen nagenoeg alle aanvragen onder de Omgevingsvergunning. Een Omgevingsvergunning houdt rekening met het lokale bestemmingsplan, de milieuwetgeving en andere soorten politieke regelingen in de directe omgeving waard verbouwing plaatsvindt. Eigenlijk is een Omgevingsvergunning dus een alomvattende vergunning die het woud aan regelgeving op dit gebied en stuk overzichtelijker maakt.

Hoe werkt een vergunningaanvraag bij de gemeente?

De vergunningsaanvraag loopt via de gemeente. De aanvraag van een vergunning kan het beste digitaal worden geregeld is het Omgevingsloket van jouw gemeente. Dat kan online maar natuurlijk ook op het gemeentehuis. Een voordeel van het gemeentehuis is dat je direct vragen kunt stellen als iets niet helemaal duidelijk is. Ook kan je voor vragen terecht bij WDAdvising BV.


Delen